Globalization concept

Hall-effect sensors i le taimi nei