Globalization concept

Tu'ufa'atasi sa'o ADCs & DACs